معنی الکترود

الکترود
معادل ابجد

الکترود در معادل ابجد

الکترود
  • 661
حل جدول

الکترود در حل جدول

  • ابزار جوش قوس الکتریکی
فرهنگ معین

الکترود در فرهنگ معین

  • (اِ لِ تِ رُ) [فر. ] (اِ. ) عنصر رسانایی که از راه آن جریان الکتریکی به یک محیط وارد یا از آن خارج شود؛ الکترد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

الکترود در فرهنگ عمید

  • رسانایی که نشر و جمع‌آوری الکترون‌ها را به عهده دارد و در فرآیندهای الکترولیز، لوله‌های تخلیۀ گاز، و لامپ‌های الکترونی به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

الکترود در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

الکترود در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نقطه ای که برق وارد جسمی میشود
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید