معنی الهیات

الهیات
معادل ابجد

الهیات در معادل ابجد

الهیات
  • 447
حل جدول

الهیات در حل جدول

لغت نامه دهخدا

الهیات در لغت نامه دهخدا

  • الهیات. [اِ لا هی یا] (ع اِ) ج ِ اِل̍هیَّه. رجوع به الهیه شود. || آنچه مربوط به «اله » باشد. مباحث و مسائل علم الهی که یکی از فنون حکمت است. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). || حکمت الهی (بمعنی اعم). حکمت مابعدالطبیعه. علم اعلی (عقل و آثار آن در عالم جسمانی و روحانی. واجب الوجود، وحدانیت و نعوت جلال و فضل وعنایت او تعالی). ماوراءالطبیعه. و رجوع به «حکمت » و «الهی » و «علم » شود. || (اِخ) نام کتابی از ارسطو که آنرا کتاب الحروف نیز مینامند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

الهیات در فرهنگ عمید

  • علم شناخت خداوند و ادیان به ویژه ادیان آسمانی،
    مسائل و مباحث مربوط به خدا،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

الهیات در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

الهیات در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

الهیات در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

الهیات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • خداشناسی جمع الهیه. آنچه مربوط به (اله) باشد، حکمت الهی (بمعنی اعم) حکمت مابعد الطبیعه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید