معنی الهه

الهه
معادل ابجد

الهه در معادل ابجد

الهه
  • 41
حل جدول

الهه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

الهه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

الهه در فرهنگ معین

  • (اِ لا هِ) [ع.] (اِ.) مؤنث اله.
فرهنگ عمید

الهه در فرهنگ عمید

  • نیمه‌خدای مؤنث، ایزدبانو،
فارسی به انگلیسی

الهه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

الهه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

الهه در فارسی به عربی

نام های ایرانی

الهه در نام های ایرانی

  • دخترانه، در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص بوده و به صورت زنی تجسم می شده است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید