معنی الحمد

الحمد
معادل ابجد

الحمد در معادل ابجد

الحمد
 • 83
حل جدول

الحمد در حل جدول

 • اولین سوره قرآن
 • سوره اول قرآن
فرهنگ معین

الحمد در فرهنگ معین

 • مخفف الحمدالله: سپاس خدای را، سوره اول از قرآن کریم دارای هفت آیه، فاتحه الکتاب، شکر، سپاس. [خوانش: (اَ حَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

الحمد در لغت نامه دهخدا

 • الحمد. [اَ ح َ] (ع مص) ستایش و سپاس داشتن. تعریف و شکر. رجوع به حمد شود:
  الحمد خدای آسمان را
  کاختر بدرآمد از وبالم.
  سعدی. توضیح بیشتر ...
 • الحمد. [اَ ح َ] (اِخ) نام سوره ای از قرآن کریم. فاتحهالکتاب. سوره ٔ فاتحه. ام القرآن. ام الکتاب. حمد. سبع المثانی. الصلوه:
  چنانچون کودکان از پیش الحمد
  بیاموزند ابجد را و کلمن.
  منوچهری.
  گر از تو بپرسید کسی راز عالم
  چو الحمد و چون قل هو اﷲ بخوانی.
  معزی.
  رو شنو حال خراسان و عراق ای شه غرب
  که مر او راست همه حال چو الحمد از بر.
  انوری.
  پس از الحمد و الرحمن و الکهف
  پس از یاسین و طاسین میم و طاها.
  خاقانی.
  کرد صدره فلک اقرار که همچون الحمد
  علم لشکر جاه تو زبر می بینم. توضیح بیشتر ...
 • الحمد. [اَ ح َ دُ لِل ْ لاه] (ع جمله ٔ اسمیه) (مأخوذ ازقرآن) در مقام تشکر میگویند یعنی شکر میکنم خدا را. (ناظم الاطباء). سپاس و ستایش خدای راست. المنهﷲ. شکراًﷲ. و گفتن الحمدﷲ را حَمدَلَه گویند:
  خون صید اﷲاکبر نقش بستی بر زمین
  جان مرغ الحمدﷲ سبحه گفتی در هوا.
  خاقانی.
  از نکویی در او عجب ماندم
  بر وی الحمدللهی خواندم.
  نظامی.
  مکن گریه بر گور مقتول دوست
  قل الحمدﷲ که مقتول اوست.
  سعدی (بوستان).
  شکر نعمت حق تعالی گفتن که الحمدﷲ از آن عذاب الیم برهیدم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

الحمد در فرهنگ عمید

 • حمد، ستایش، سپاس،

  سورۀ اول قرآن کریم، دارای هفت آیه،
فرهنگ فارسی هوشیار

الحمد در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه