معنی البته

البته
معادل ابجد

البته در معادل ابجد

البته
  • 438
حل جدول

البته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

البته در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حتماً، حکماً، مسلماً، یقیناً
فرهنگ معین

البته در فرهنگ معین

  • (اَ بَ تِّ) [ع. البته] (ق.) کلمه تأکید، به طور قطع.
لغت نامه دهخدا

البته در لغت نامه دهخدا

  • البته. [اَ ب َت ْ ت َ / ت ِ] (از ع، ق) و در تداول گاهی بکسر باء [اَ ب ِ ت ت َ]. مؤلف غیاث آرد: در اصل بته بود بمعنی قطع یعنی یکبار بریدن، الف و لام دروزائد آورند که عوض فعل عامل است. (غیاث اللغات). قطعاً. جزماً. مسلماً. هرآینه: و اما اندر ناحیت جنوب هیچ رود بزرگ را ذکر نیافتم البته مگر رودبجه را. (حدود العالم). درین وقت ملطفه ها رسید از منهیان بخارا که علی تیکن البته نمی آرامد. (تاریخ بیهقی). و اگر خردمندی بقلعه ای پناه گیرد و ثقت افزاید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

البته در فرهنگ عمید

  • به‌طور قطع و یقین، همانا، هرآینه،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

البته در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

البته در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

البته در فارسی به ترکی

ترکی به فارسی

البته در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

البته در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کلمه ای است که برای تاکید استعمال میشود، هرآینه
فرهنگ فارسی آزاد

البته در فرهنگ فارسی آزاد

  • اَلْبَتَّه، قطعاً، جازماً، لازماً، بدون تردید (بذیل کلمهء بَتّ مراجعه شود، در فارسی اَلْبَتِّه تلفظ میگردد)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

البته در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه