معنی الان

الان
معادل ابجد

الان در معادل ابجد

الان
 • 82
حل جدول

الان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

الان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اکنون، الحال، اینک، حال، حالا، حالیا
فرهنگ معین

الان در فرهنگ معین

 • (اَ) [ع.] (ق.) این دم، اکنون.
لغت نامه دهخدا

الان در لغت نامه دهخدا

 • الان. [اَ] (اِخ) مشرق و جنوب وی سریر است و مغرب وی روم است و شمال وی دریای کرز و بخاک خزرانست و این ناحیتی است اندر شکستگیها و کوهها و جائی بانعمت و ملکشان ترساست و ایشان را هزار ده است بزرگ و اندر میان ایشان مردمانی اند ترسا و مردمانی بت پرستند و مردمان وی گروهی کوهیند و گروهی دشتی، و لشکر ملک اینجا بشهر خیلان باشد و بندر کاسک و شهر دراِلان از این ناحیت است. (از حدود العالم). نام ولایتی است از ترکستان و بعضی گویند نام شهری است. توضیح بیشتر ...
 • الان. [اَل ْ لا] (اِخ) لان:
  تف تیغ هندیش هندوستانی
  علی الروس در روس و الان نماید.
  خاقانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

الان در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • اکنون، اینگاه، ایدر، همینگاه، هم اکنون
کلمات بیگانه به فارسی

الان در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

الان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

الان در فارسی به ترکی

گویش مازندرانی

الان در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

الان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • همین دم اینک هم اکنون ترکی شونده این دم همین دم هم اکنون اکنون، اینک، حالا. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

الان در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید