معنی اقتدا کردن

اقتدا کردن
معادل ابجد

اقتدا کردن در معادل ابجد

اقتدا کردن
  • 780
حل جدول

اقتدا کردن در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

اقتدا کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) تقلید کردن پیروی کردن متابعت کردن، پشت سر امام جماعت نماز گزاردن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید