معنی افشین

افشین
معادل ابجد

افشین در معادل ابجد

افشین
  • 441
حل جدول

افشین در حل جدول

  • سردار ایرانی که بابک خرم دین را دستگیرکرد
  • سردار ایرانی که بابک خرم دین را دستگیر کرد
لغت نامه دهخدا

افشین در لغت نامه دهخدا

  • افشین. [اَ] (اِخ) لقب پادشاهان اسروشنه. (تاریخ الخلفاء سیوطی ص 364). لقب عام ملوک اسروشنه. (از مفاتیح العلوم و آثارالباقیه از یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
  • افشین. [اَ] (اِخ) بیشتر فرهنگها ذیل این کلمه آورده اند: نام شخصی بود کریم و صاحب همت و مکرم و بزرگ و باسخا مانند حاتم و معن و از اصل و نسب و مقام و منصب او چیزی نیاورده اند بجز صاحب انجمن آرا که مؤلف آنندراج نیز از او پیروی کرده است، چنین آورده: نام مردی بود اصلش از عجم و در نزد خلیفه ٔ بغداد ملازمت یافته و معتصم او را سردار کرده، بجنگ بابک خرم دین فرستاد بابک را مغلوب و منکوب کرده، آخرالامر در نزد خلیفه متهم بطغیان گردیده و کشته گشت. توضیح بیشتر ...
  • افشین. [اَ] (اِخ) نام ناحیه ایست بخراسان. (از ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 341). توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

افشین در نام های ایرانی

  • دخترانه، با همت، سردار ایرانی که بابک خرمدین را دستگیر کرد، نام سردار معروف معتصم خلیفه عباسی، تون اپ 1901. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید