معنی افزودن

افزودن
معادل ابجد

افزودن در معادل ابجد

افزودن
 • 148
حل جدول

افزودن در حل جدول

 • زیاد کردن، زیاده کردن، بیشتر کردن، افزون شدن، بیشتر کردن، افزون شدن، بیشتر شدن. توضیح بیشتر ...
 • آرایش
فرهنگ معین

افزودن در فرهنگ معین

 • (مص م. ) زیاد کردن، بیشتر کردن، (مص ل. ) زیاد شدن. [خوانش: (اَ دَ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

افزودن در لغت نامه دهخدا

 • افزودن. [اَ دَ] (مص) علاوه کردن. بیشتر کردن. شماره را بالا بردن. اضافه کردن. (ناظم الاطباء). زیاده کردن. (از آنندراج). زیاده کردن. بیشتر کردن. (فرهنگ فارسی معین). مصدر دیگر افزایش چنانکه، افزودم. بیفزایی. زیادت کردن. فزودن. مزید کردن. مقابل کاستن. مزید کردن. بیش کردن. بزرگ کردن. ضم کردن. منضم کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). تکثیر. اکثار. انعام. توفر. توفیر. ازناد. تزنید. (منتهی الارب). ارباء. ازدیاد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

افزودن در فرهنگ عمید

 • زیاد کردن، زیاده کردن، بیشتر کردن،
  (مصدر لازم) بیشتر شدن، افزون شدن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

افزودن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

افزودن در فارسی به عربی

 • ادمج، اضف، جاور، حسن، دبر، ذیل، زیاده، ضخم، فخم
فرهنگ فارسی هوشیار

افزودن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بیشتر کردن، علاوه کردن
فارسی به ایتالیایی

افزودن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

افزودن در فارسی به آلمانی

 • Addieren, Beifügen, Beilegen, Dazuschalten, Ergänzen, Hinzufu. gen [verb], Zufuegen, Anlegen, Antun, Anziehen, Aufsetzen, Einsatz (m), Umlegen, Veranstalten. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید