معنی افزاینده

لغت نامه دهخدا

افزاینده

افزاینده. [اَ ی َ دَ / دِ] (نف) نامی. بالنده. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). آنچه فزونی پذیر باشد. آنچه افزایش یابد. آنچه روح نباتی داشته باشد: کسی بپرسد که درخت چه باشد؟... گویندش درخت جسمی باشد افزاینده. (از یادداشت دهخدا از ناصرخسرو).

فارسی به انگلیسی

افزاینده‌

Amplifier, Cumulative, Step-Up

فرهنگ فارسی هوشیار

افزاینده

آنچه افزایش یابد، آنچه فزونی پذیر باشد، بالنده، نامی


پالاننده

(اسم پالانیدن) افزون کننده افزاینده. افزاینده، افزون کننده

فرهنگ عمید

افزاینده

زیاد‌کننده، افزون‌کننده،
چیزی که قابلیت زیاد شدن دارد، فزاینده،

فارسی به عربی

واژه پیشنهادی

کلمات بیگانه به فارسی

صعودی

افزاینده

انگلیسی به فارسی

enlargement

افزاینده


additive

افزاینده


multiplier

افزاینده


augmentative

افزاینده


augmenter

افزاینده

معادل ابجد

افزاینده

158

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری