معنی افزاینده

افزاینده
معادل ابجد

افزاینده در معادل ابجد

افزاینده
  • 158
حل جدول

افزاینده در حل جدول

لغت نامه دهخدا

افزاینده در لغت نامه دهخدا

  • افزاینده. [اَ ی َ دَ / دِ] (نف) نامی. بالنده. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). آنچه فزونی پذیر باشد. آنچه افزایش یابد. آنچه روح نباتی داشته باشد: کسی بپرسد که درخت چه باشد؟. گویندش درخت جسمی باشد افزاینده. (از یادداشت دهخدا از ناصرخسرو). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

افزاینده در فرهنگ عمید

  • زیاد‌کننده، افزون‌کننده،
    چیزی که قابلیت زیاد شدن دارد، فزاینده،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

افزاینده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

افزاینده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

افزاینده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آنچه افزایش یابد، آنچه فزونی پذیر باشد، بالنده، نامی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید