معنی افاده

افاده
معادل ابجد

افاده در معادل ابجد

افاده
 • 91
حل جدول

افاده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

افاده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باد، پز، تبختر، تفرعن، تکبر، خودبینی، فیس، منی، نخوت، بهره‌دهی، سودرسانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

افاده در فرهنگ معین

 • (مص م. ) فایده رساندن، سود دادن، (اِمص. ) تکبر، خودبینی. [خوانش: (اِ دِ) [ع. افاده]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

افاده در لغت نامه دهخدا

 • افاده. [اِ دَ / دِ] (از ع، اِمص) در تداول عامیانه، کبر. برتنی. خودفروشی. تکبر. فیس. نخوت. عجب. (یادداشت بخط مؤلف). مأخوذ از تازی، اظهار فضل و شرف در صورتی که دارای آن نباشد. (ناظم الاطباء).
  - افاده کردن، کبر نمودن. فیس کردن. (یادداشت بخط مؤلف). بخود بستن فضل و شرف. (ناظم الاطباء). افاده فروختن. رجوع به افاده فروختن و کردن شود.
  - بی افاده، بی کبر. بی نخوت. غیرمتکبر.
  - پرافاده، پرنخوت. بسیار متکبر. بسیار خودبین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

افاده در فرهنگ عمید

 • تکبر، خودبینی، خودنمایی،
  فایده دادن، فایده رساندن،
  فایده گرفتن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

افاده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

افاده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

افاده در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

افاده در فرهنگ فارسی آزاد

 • اِفادَه، فایده رسانیدن، عَطا کردن، ایضاً: گرفتن و اکتساب کردن (مال، علم. ). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید