معنی اغیار

اغیار
معادل ابجد

اغیار در معادل ابجد

اغیار
 • 1212
حل جدول

اغیار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اغیار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • غریبه‌ها، ناآشنایان، نامحرمان، اجانب، بیگانگان،
  (متضاد) آشنا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

اغیار در فرهنگ معین

 • (اَ) [ع.] (اِ.) جِ غیر؛ بیگانگان، دیگران، نامحرمان.
لغت نامه دهخدا

اغیار در لغت نامه دهخدا

 • اغیار. [اَ] (ع اِ) بیگانگان و این را فارسیان بجای مفرد استعمال کنند. (آنندراج). دشمنان. مخالفان محبوب. (شرفنامه ٔ منیری). یعنی دشمنان و مخالفان محبوب. آنکه یار نباشد. (مؤید). ج ِ غَیر، بمعنی سوا، مگر و جز آن. (المنجد). مأخوذ از تازی، مردمان اجنبی و بیگانه و نامحرم. (ناظم الاطباء). بیگانگان. رقیبان. (یادداشت بخط مؤلف):
  بود پیدا بر اهل علم اسرار
  ولی پوشیده گشت از چشم اغیار.
  ناصرخسرو.
  نیلی که کشند گرد رخسار
  هست از پی چشمهای اغیار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اغیار در فرهنگ عمید

فارسی به ترکی

اغیار در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

اغیار در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

اغیار در فرهنگ فارسی آزاد

 • اَغْیار، دیگران، سایرین (مفرد: غیر، غیر در عربی معانی دیگر هم دارد)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید