معنی اغنیا

اغنیا
معادل ابجد

اغنیا در معادل ابجد

اغنیا
  • 1062
حل جدول

اغنیا در حل جدول

لغت نامه دهخدا

اغنیا در لغت نامه دهخدا

  • اغنیا. [اَ] (از ع، ص، اِ) مأخوذ از تازی. توانگران. مالداران. (ناظم الاطباء): ملوک و اغنیا را در چشم همت او هیبت و شوکت نمانده. (گلستان).
    - حکومت اغنیا، حکومت سرمایه داران. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اغنیا در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

اغنیا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت اسم) جمع غنی توانگران بی نیازان مالداران.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید