معنی اغانی

اغانی
معادل ابجد

اغانی در معادل ابجد

اغانی
  • 1062
حل جدول

اغانی در حل جدول

  • سازهای بدون نفخ و دم
فرهنگ معین

اغانی در فرهنگ معین

  • جمع اُغنیُِه. ، سرودها، آوازها، سازهای غیربادی. [خوانش: (اَ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

اغانی در لغت نامه دهخدا

  • اغانی. [اَ] (ع اِ) ج ِ اُغنیَّه. سازهایی که بدون نفخ ودم نواخته میشود مثل چنگ و رباب و امثال آنها خلاف مزمار که سازی است که با نفخ دم نواخته شود مثل نی و امثال آن. (فرهنگ نظام). || ج ِ اغنیه، بمعنی تصنیف در تداول عربی امروز. رجوع به اغنیه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اغانی در فرهنگ عمید

گویش مازندرانی

اغانی در گویش مازندرانی

  • افغانی – اهل کشور افغانستان
فرهنگ فارسی هوشیار

اغانی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (تک: اغنیه) زه سرودها: سرودهایی که همراه با ساز دهنی خوانده میشود (اسم) جمع اغنیه. سرودها آوازها، سازهایی که بی نفخ دم نوازند (سازهای غیر بادی) . توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

اغانی در فرهنگ فارسی آزاد

  • اَغانی، سرودها -آوازها، آنچه که بدان ترنّم و تغنی کنند (مفرد: اُغْنِیَه)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید