معنی اعلامیه

اعلامیه
معادل ابجد

اعلامیه در معادل ابجد

اعلامیه
  • 157
حل جدول

اعلامیه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اعلامیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

اعلامیه در فرهنگ معین

  • (اِ مِ یِّ) [ع. ] (ص نسب. اِمر. ) مطلبی که به صورت کتبی یاشفاهی اعلام شود، آگهی، اطلاعیه، اعلان. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

اعلامیه در لغت نامه دهخدا

  • اعلامیه. [اِ می ی َ / ی ِ] (از ع، اِ) ورقه ای خطی یا چاپی که در آن امری را بسمع مردم برسانند. (فرهنگ فارسی معین). بیان نامه. اعلان. نوشته ای که بمنظور آگاه ساختن مردم بر امری انتشار دهند. (از یادداشتهای مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اعلامیه در فرهنگ عمید

  • مجموعه‌قوانینی که از طرف دولت، حزب، یا جمعیتی منتشر می‌شود و مطلبی را بدون بحث و تفسیر به اطلاع عموم می‌رساند: اعلامیهٴ حقوق بشر،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اعلامیه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

اعلامیه در فارسی به انگلیسی

  • Announcement, Declaration, Handout, Leaflet, Proclamation, Pronouncement, Publication, Statement. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

اعلامیه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

اعلامیه در فارسی به عربی

تعبیر خواب

اعلامیه در تعبیر خواب

  • منتظره خواندن اعلانیه: شخصی به شما اهانت خواهد کرد چاپ کردن: ارتقاء شغلی دست به دست دادن: کار بد چسباندن: اتلاف وقت 1ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را پخش می کنید، علامت آن است که به علت دعوا و مشاجرات، کارتان به دادگاه کشیده خواهد شد. 2ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را چاپ می کنید، نشانه آن است که اخباری ناخوشایند خواهید شنید. - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

اعلامیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آگاهنامه آگهی (صفت اسم) ورقه ای خطی یا چاپی که در آن امری را بسمع مردم برسانند. ورقه ای جهت آگاهی مردم که از طرف دولت یا حزبی صادر شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

اعلامیه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

اعلامیه در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

اعلامیه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید