معنی اعتنا

اعتنا
معادل ابجد

اعتنا در معادل ابجد

اعتنا
  • 522
حل جدول

اعتنا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اعتنا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • التفات، پروا، توجه، حرمت، رعایت، عنایت، محل، ملاحظه، نگرش، وقع. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اعتنا در فرهنگ عمید

  • اهتمام ورزیدن به کاری، توجه داشتن به امری یا کسی،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اعتنا در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

اعتنا در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

اعتنا در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

اعتنا در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

اعتنا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ (مصدر) اهتمام ورزیدن بکاری: توجه داشتن بامری یا کسی، (اسم) فکر اندیشه توجه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه