معنی اشقیا

اشقیا
معادل ابجد

اشقیا در معادل ابجد

اشقیا
  • 412
حل جدول

اشقیا در حل جدول

  • دشمنان، بدبختان
  • افراد بى رحم
فرهنگ عمید

اشقیا در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

اشقیا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) جمع شقی بدبختان تیره روزان تبه روزان.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه