معنی اشاره

اشاره
معادل ابجد

اشاره در معادل ابجد

اشاره
  • 507
حل جدول

اشاره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اشاره در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • استعاره، اشارت، ایما، تلویح، رمز، کنایه، گوشه، علامت، رای، نظر، امر، حکم، دستور، فرمان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اشاره در فرهنگ عمید

  • نشان دادن چیزی یا کسی با حرکت چشم یا انگشت،
    با تکان دادن چشم و ابرو یا دست مطلبی را به کسی فهماندن یا به کاری فرمان دادن،
    (اسم) سخن مختصر و با ایجاز،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اشاره در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

اشاره در فارسی به انگلیسی

  • Beck, Denotation, Gesture, Hint, Indication, Inkling, Innuendo, Insinuation, Intimation, Lead, Mention, Motion, Reference, Sign, Signal, Tip, Touch. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

اشاره در فارسی به عربی

  • اشاره، اشر، اقتراح، بادره، تحذیر، تلمیح، رایه، رمز، قائمه الشحن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

اشاره در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

اشاره در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

اشاره در فارسی به آلمانی

  • Hinweis, Ratschlag [noun], Tip, Warnung [noun]
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید