معنی اسپری

لغت نامه دهخدا

اسپری

اسپری. [اِ پ َ] (ص نسبی) سپری. آخر. (جهانگیری). به آخرآمده. (اوبهی). به انجام رسیده. (رشیدی). آخرشده. بنهایت رسیده. (برهان).
- اسپری شدن و گشتن، بپایان رفتن و به آخر رسیدن. تمام شدن. کامل شدن. خاتمه یافتن. مضی:
چو آن پاسخ نامه شد اسپری
زنی بود کو شد به پیغمبری.
فردوسی.
چو این پاسخ نامه گشت اسپری
فرستاده آمد بسان پری.
فردوسی.
مرا گر زمانه شده ست اسپری
زمانم ز بخشش فزون نشمری.
فردوسی.
چه صد سال شاهی بود چه هزار
چه شصت وچه سی و چه ده یا چهار
چو شد اسپری روز هر دو یکی است
گر افزون بود سال و گر اندکی است.
فردوسی.
چو تیر اسپری شد سوی نیزه گشت
چو دریای خون شد همه کوه و دشت.
فردوسی.
شد این داستان بزرگ اسپری
به پیروزی روز و نیک اختری.
اسدی.
اسپری شد این کتاب به پیروزی و نیک اختری و فرخی بدست ابوالهیجاء اردشیربن دیلمشاه (دیمسپار؟) النجمی و القطبی الشاعر، اندر اواخر شهراﷲ المبارک رمضان سال بر پانصد و هفت از هجرت پیغامبر محمد المصطفی صلی اﷲ علیه و سلم. (خاتمه ٔ کتاب ترجمان البلاغه نسخه ٔ خطی متعلق به کتابخانه ٔ فاتح اسلامبول).
آخر نه چو مدت اسپری گشت
آن هفت هزار سال بگذشت.
نظامی.
- اسپری کردن، بپایان رسانیدن:
بخواندم ز هر کشوری لشکری
من این جنگ و کین را کنم اسپری.
فردوسی.
بفرمان دادار این نامه [شهنامه] را
کنم اسپری شاه خودکامه را.
فردوسی.
|| نیست شده. معدوم گردیده. معدوم. (رشیدی). ناچیز. منقرض. مرده:
کم و بیش دهر چونکه بخواهد شد اسپری
تا کی امید بیشی و تا کی غم کمی ؟
ناصرخسرو.
آنکه قوم نوح را از تندباد لاتذر
در دو دم کرد از زمین آسیب قهرش اسپری...
انوری.
|| عبور کردن. || نیست گردانیدن. (برهان).

فارسی به انگلیسی

اسپری‌

Aerosol, Canister, Deodorizer, Spray, Spray Can, Vaporizer

فرهنگ عمید

اسپری

سپری: کم‌بیش دهر پیر نخواهد شد اسپری / تا کی امید بیشی و تا کی غم کمی (ناصرخسرو: ۴۵۸)،

فرهنگ معین

اسپری

سپری، پایان یافته، نابود شده، معدوم. [خوانش: (اِ پَ) (ص.)]

وسیله ای حاوی مایع که با فشار دکمه آن مایع درونش به صورت ذرات ریز خارج می شود، افشانه (فره)، مایعی که به شکل پودر از این ظرف بیرون پاشیده می شود. [خوانش: (اِ پِ رِ) [انگ.] (اِ.)]

حل جدول

اسپری

افشانه

سپری، پایان یافته


راجر اسپری

برنده نوبل پزشکی در سال 1981 میلادی


معادل فارسی اسپری

افشانه

گویش مازندرانی

اسپری

نوعی پرنده ی سفید مهاجر، پرستوی دریایی

فرهنگ فارسی هوشیار

اسپری

(صفت) سپری آخرشده به آخر آمده به پایان رسیده به نهایت رسیده، نیست شده معدوم گردیده معدوم ناچیز منقرض مرده.


اسپری کردن

(مصدر) به پایان رسانیدن تمام کردن خاتمه دادن.


اسپری شدن

(مصدر) بپایان رسیدن تمام شدن کامل شدن خاتمه یافتن.


اسپری گشتن

(مصدر) بپایان رسیدن تمام شدن کامل شدن خاتمه یافتن.

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اسپری

افشانه

کلمات بیگانه به فارسی

اسپری

افشانه

معادل ابجد

اسپری

273

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری