معنی اسوه

اسوه
معادل ابجد

اسوه در معادل ابجد

اسوه
  • 72
حل جدول

اسوه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اسوه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • الگو، سرمشق، نمونه، پیشوا، مقتدا
فرهنگ معین

اسوه در فرهنگ معین

  • پیشوا، مقتداء، صبر، آنچه که بدان کسی را تسلی دهند. [خوانش: (اُ وِ) [ع. ] (ص)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

اسوه در لغت نامه دهخدا

  • اسوه. [] (ع اِ) این کلمه بهمین صورت در عبارت ذیل آمده و منظور از آن معلوم نشد: و هر خُراجی و قرحه ای که بشکافند همه اندر درازای لیف عصبها باید شکافت یا بر راستاء شکن ها و خطها که به تازی آنرا الاسوه و العضون گویند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی نسخه ٔ کتابخانه ٔ مؤلف ورق 461 صفحه ٔ دست چپ س 26). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اسوه در فرهنگ عمید

  • قدوه، مقتدا، پیشوا، پیشرو،

    الگو، سرمشق،
فارسی به انگلیسی

اسوه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

اسوه در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

اسوه در فرهنگ فارسی آزاد

  • اُسْوَه، سرمشق، مُقْتَدی، قُدْوَه،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید