معنی اسواق

اسواق
معادل ابجد

اسواق در معادل ابجد

اسواق
  • 168
حل جدول

اسواق در حل جدول

فرهنگ معین

اسواق در فرهنگ معین

  • (اَ) [ع.] (اِ.) جِ سوق.
لغت نامه دهخدا

اسواق در لغت نامه دهخدا

  • اسواق. [اَس ْ] (ع اِ) ج ِ سوق. بازارها. (دهار) (غیاث) (ترجمان القرآن علامه ٔ جرجانی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اسواق در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

اسواق در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

اسواق در فرهنگ فارسی آزاد

  • اَسْواق، بازارها (مفرد: سُوق)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه