معنی اسمانی

فارسی به آلمانی

اسمانی

Himmlisch [adjective], Schwer [adverb]

واژه پیشنهادی

ماهی اسمانی

سمایی

حوت

فرهنگ فارسی هوشیار

کلام اسمانی

کلام الهی: مانشر گفت برین وخش

اسپانیایی به فارسی

celestial

الهی، علوی، اسمانی، سماوی، اسمانی، سماوی، بهشتی، خدایی، روحانی.

معادل ابجد

اسمانی

162

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری