معنی اسما

اسما
معادل ابجد

اسما در معادل ابجد

اسما
 • 102
حل جدول

اسما در حل جدول

لغت نامه دهخدا

اسما در لغت نامه دهخدا

 • اسما. [اَ] (از ع، اِ) مخفف اسماء عربی:
  و گر گویی که در معنی نیند اضداد یکدیگر
  تفاوت از چسان باشد میان صورت و اسما؟
  ناصرخسرو.
  ناموخت خدای ما مر آدم را
  چون عور و برهنه گشت جز کاسما
  بررس که چه بود نیک آن اسما
  منگر بدروغ عامه وغوغا.
  ناصرخسرو.
  طویله ٔ سخنش سی ّویک جواهر داشت
  نهادمش ببهای هزارویک اسما.
  خاقانی.
  آدمی را او بخویش اسما نمود
  دیگران را زآدم اسما می گشود.
  (مثنوی چ علاءالدوله ص 51 س 11).
  آدمی کو علّم الاسما بگ است
  با تک چون برق این سگ بی تگ است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اسما در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

اسما در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

اسما در نام های ایرانی

 • دخترانه، جمع اسم، نامها، نام دختر ابومسلم خراسانی
گویش مازندرانی

اسما در گویش مازندرانی

 • ناسزا و توهین زنان به یکدیگر به گونه ای که یکی دیگری را به. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

اسما در فرهنگ فارسی هوشیار

 • به نام (اسم) جمع اسم. نامها. جمع آن اسامی، معارف حقایق علوم. یا اسما ء اعلام. یا اسما ء حسنی. اهم نامهای الهی که تعداد آنها را نود و نه دانسته اند. یا اسما ء خاص. از لحاظ اسم از جهت نام بنام. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه