معنی اسف‌ناک

اسف‌ناک
معادل ابجد

اسف‌ناک در معادل ابجد

اسف‌ناک
  • 212
حل جدول

اسف‌ناک در حل جدول

فرهنگ عمید

اسف‌ناک در فرهنگ عمید

  • مایۀ اندوه و افسوس، اسف‌آور، اسف‌بار،
فارسی به انگلیسی

اسف‌ناک در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

اسف‌ناک در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

اسف‌ناک در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید