معنی استیلن

حل جدول

استیلن

گاز جوشکاری


سنگی معدنی در صنعت تولید گاز استیلن

کاربیت


گازجوشکاری

استیلن


گاز جوشکاری

استیلن


گاز دوکربنی صنعتی و آلی

استیلن


کار علمی ادموند دیوی

کشف گاز آلی استیلن


از گاز ها

کلر، متان، ازت، هلیوم، هیدروژن، هوا، اکسیژن، بوتان، استیلن، فریون، گاز خردل، دی اکسید کربن، پروپان


ازگازها

کلر، متان، ازت، هلیوم، هیدروژن، هوا، اکسیژن، بوتان، استیلن، فریون، گاز خردل، دی اکسید کربن، پروپان.

فرهنگ معین

استیلن

(اِ تِ لِ) [فر.] (اِ.) گازی است هیدروکربن دار و بد بو، قابل احتراق و با شعله سفید درخشان (وزن اتمی آن 26).

فرهنگ عمید

استیلن

گازی بی‌رنگ، سمّی، بدبو، قابل اشتعال، و دارای شعلۀ سفید بسیارروشن که برای روشنایی و جوشکاری فلزات به کار می‌رود، اتین،


آستیلن

استیلن

واژه پیشنهادی

انگلیسی به فارسی

acetylene oxygen flame

شعله استیلن - اکسیژن


acetylene generator

دستگاه تهیه استیلن

معادل ابجد

استیلن

551

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری