معنی استیلن

استیلن
معادل ابجد

استیلن در معادل ابجد

استیلن
  • 551
حل جدول

استیلن در حل جدول

فرهنگ معین

استیلن در فرهنگ معین

  • (اِ تِ لِ) [فر. ] (اِ. ) گازی است هیدروکربن دار و بد بو، قابل احتراق و با شعله سفید درخشان (وزن اتمی آن 26). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

استیلن در فرهنگ عمید

  • گازی بی‌رنگ، سمّی، بدبو، قابل اشتعال، و دارای شعلۀ سفید بسیارروشن که برای روشنایی و جوشکاری فلزات به کار می‌رود، اتین،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید