معنی استوانه

استوانه
معادل ابجد

استوانه در معادل ابجد

استوانه
  • 523
حل جدول

استوانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

استوانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

استوانه در فرهنگ معین

  • ستون، جسمی که در دو سر آن دو دایره موازی یکدیگر باشند. [خوانش: (اُ تُ نِ) [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

استوانه در لغت نامه دهخدا

  • استوانه. [اُ ت ُ ن َ / ن ِ] (اِ) جسمی است گرد، بن او و سر او دو دائره باشد یکدیگر را موازی. (التفهیم ص 26). رجوع به اسطوانه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

استوانه در فرهنگ عمید

  • هر جسم ستون‌مانند که در دو سر آن دو دایرۀ موازی یکدیگر قرار دارد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

استوانه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

استوانه در فارسی به عربی

  • اسطوانه، حادله، عمود، مدفع
فرهنگ فارسی هوشیار

استوانه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جسمی است گرد، بن او وسر اودو دایره میباشد وبه یکدیگر موازی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید