معنی استوار نامه

استوار نامه
معادل ابجد

استوار نامه در معادل ابجد

استوار نامه
  • 764
حل جدول

استوار نامه در حل جدول

  • حکم انتصاب سفیر
  • معرفی نامه سفیر
  • معرفی نامه سفرای خارجی برای هر کشور
فرهنگ فارسی هوشیار

استوار نامه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید