معنی استهزا

استهزا
معادل ابجد

استهزا در معادل ابجد

استهزا
  • 474
حل جدول

استهزا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

استهزا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تمسخر، ریشخند، سخریه، مسخره، مضحکه، شوخی، طنز، فسوس، لودگی، هزل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

استهزا در فرهنگ عمید

  • مسخره کردن، ریشخند کردن،
فارسی به انگلیسی

استهزا در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

استهزا در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

استهزا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • بر کسی خندیدن، طنز، تمسخر، تمسخر کردن، ریشخند کردن، تهکم (مصدر) افسوس کردن ریشخند نمودن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید