معنی استنتاج

استنتاج
معادل ابجد

استنتاج در معادل ابجد

استنتاج
 • 915
حل جدول

استنتاج در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

استنتاج در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • استقراء، برداشت، نتیجه‌گیری
فرهنگ معین

استنتاج در فرهنگ معین

 • (اِ تِ) [ع.] (مص م.) نتیجه گرفتن، نتیجه خواستن.
لغت نامه دهخدا

استنتاج در لغت نامه دهخدا

 • استنتاج. [اِ ت ِ] (ع مص) طلب انتاج و استخراج نتیجه از مقدمات. || طلب فرزند کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

استنتاج در فرهنگ عمید

 • نتیجه گرفتن،

  (منطق) نتیجه گرفتن از مقدمه،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

استنتاج در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

استنتاج در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

استنتاج در فارسی به عربی

 • اثمار، استدلال، استنتاج، اشتقاق، حث، استنباط
عربی به فارسی

استنتاج در عربی به فارسی

 • پایان , فرجام , اختتام , انجام , نتیجه , استنتاج
فرهنگ فارسی هوشیار

استنتاج در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ بازجستن، بازیافتن بازیافت از زمینه و آغازه (مصدر) طلب نتیجه کردن استخراج نتیجه کردن استخراج نتیجه کردن از مقدمات. جمع: استنتاجات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

استنتاج در فرهنگ فارسی آزاد

 • اِستِنتاج، نتیجه گرفتن، استخراج نتیجه از مقدمات کردن،
فارسی به آلمانی

استنتاج در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید