معنی استمهال

استمهال
معادل ابجد

استمهال در معادل ابجد

استمهال
  • 537
حل جدول

استمهال در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

استمهال در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

استمهال در فرهنگ معین

  • (اِ تِ) [ع.] (مص م.) مهلت خواستن.
لغت نامه دهخدا

استمهال در لغت نامه دهخدا

  • استمهال. [اِ ت ِ] (ع مص) مهلت خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). زمان خواستن. درنگی خواستن. طلب مهلت کردن. زمان طلبیدن. استنظار.
    - استمهال کردن، مهلت خواستن. زمان طلبیدن. مدت خواستن.
    || انتظار کشیدن. (مؤید الفضلاء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

استمهال در فرهنگ عمید

  • مهلت خواستن، طلب مهلت کردن، زمان خواستن،
فارسی به عربی

استمهال در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

استمهال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ مولش خواهی (مولش مهلت) زمان خواستن (مصدر) درنگ جستن زمان خواستن مهلت خواستن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

استمهال در فرهنگ فارسی آزاد

  • اِسْتِمْهال، مُهلت خواستن، مَجال خواستن، طلب مهلت و تأخیر کردن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید