معنی استمتاع

استمتاع
معادل ابجد

استمتاع در معادل ابجد

استمتاع
  • 972
حل جدول

استمتاع در حل جدول

  • برخورداری، بهره بردن، لذت بردن
  • برخورداری
فرهنگ معین

استمتاع در فرهنگ معین

  • (مص م. ) بهره جُستن، (اِمص. ) برخورداری. [خوانش: (اِ تِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

استمتاع در لغت نامه دهخدا

  • استمتاع. [اِ ت ِ تا] (ع مص) برخوردار شدن. برخورداری یافتن. (منتهی الارب). برخوردن از چیزی. برخوردن گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). تمتع. منتفع شدن از: استمتعت بکذا؛ منتفع شدم بدان و برخورداری یافتم. استمتع بماله، برخورداری یافت بمال خود: و خردمند چگونه آرزوی چیزی کند که رنج و تعب آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع از آن اندک. (کلیله و دمنه). || طلب برخوردن از چیزی نمودن. طلب برخوردن از چیزی کردن. منفعت جستن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

استمتاع در فرهنگ عمید

  • برخوردار شدن، بهره بردن، برخورداری،

    لذت بردن، کامجویی
فرهنگ فارسی هوشیار

استمتاع در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) برخورداری جستن بهره برگرفتن کام خواستن، (اسم) برخورداری. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه