معنی استخوان کتف

استخوان کتف
معادل ابجد

استخوان کتف در معادل ابجد

استخوان کتف
  • 1618
حل جدول

استخوان کتف در حل جدول

فارسی به انگلیسی

استخوان کتف در فارسی به انگلیسی

فارسی به ایتالیایی

استخوان کتف در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

استخوان کتف در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید