معنی استتار

استتار
معادل ابجد

استتار در معادل ابجد

استتار
  • 1062
حل جدول

استتار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

استتار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اختفا، پنهان‌سازی، پوشش، مستورسازی، نهان‌سازی
فرهنگ معین

استتار در فرهنگ معین

  • (مص ل. ) پوشیده شدن، پنهان شدن، (مص م. ) پنهان کردن. [خوانش: (اِ ت ِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

استتار در لغت نامه دهخدا

  • استتار. [اِ ت ِ تا] (ع مص) در پرده شدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). در پرده پنهان گردیدن. (غیاث). پوشیده گردیدن. (منتهی الارب). پوشیدگی. اختفاء. تواری. || پوشاندن. پوشانیدن. نهان کردن. پنهان کردن. اخفاء. || پرهیز کردن. (از منتهی الارب). || مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: استتار در لغت در پرده شدنست. و نزدشعراء آنست که حرفی بجهت استقامت وزن بحرفی بپوشد، مثلاً عین را الف خواند. و این از عیوبست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

استتار در فرهنگ عمید

  • پنهان شدن، پوشیدگی،

    پنهان کردن،
فرهنگ فارسی هوشیار

استتار در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

استتار در فرهنگ فارسی آزاد

  • اِسْتِتار، پوشیده شدن، درپرده شدن، پنهان گردیدن، پوشانیدن و پنهان کردن، روی نهفتن و در پرده شدن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید