معنی اسان

لغت نامه دهخدا

اسان

اسان. [] (اِخ) طسوجی از طساسیج تستر است. (ابن الندیم).

حل جدول

اسان

یسیر


اسان گرفتن

مساهله، تساهل، تسمح، تسمح، مسامحه


اسان سازی

تسهیل


سهل و اسان

ساده، میسور، یاسر، یسیر


فارسی ان اسان بر است

آسانسور

فارسی به عربی

اسان

بسیط، سهل، ضوء


اسان رفتن

انزلاق


اسان گیری

تساهل


اسان کردن

سهل


اسان گیر

متساهل

فارسی به آلمانی

اسان

Anstecken, Beleuchten, Erhellen, Leicht, Licht (n), Schein (m), Bequem, Einfach, Leicht


اسان رفتن

Gleiten


اسان کردن

Erleichtern [verb]

گویش مازندرانی

اسان

اسام

معادل ابجد

اسان

112

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری