معنی از پرندگان

حل جدول

از پرندگان

دلیجه

توکا

الیکا

سبزقبا

یاکریم

کاکلی

حاجی‌لک‌لک

هوبره

سسک

تیهو

سیاوش

بادخور

فلامینگو

سینه سرخ

درنا


پرندگان

اثری از دافنه دوموریه

مرغان

طیور


آواز پرندگان

صفیر

فرهنگ فارسی هوشیار

پرندگان

(اسم) جمع پرنده رده بزرگی از شاخه ذی فقاران که خون گرمند و بدنشان دارای حرارت ثابتی است و اندامهای جلو آنها بعلت پرواز در هوا بصورت بال در آمده و بدنشان نیز پوشیده از پر میباشد. بر روی استخوان قص آنها تیغه ای عمودی بنام برشه قرار دارد که عضلات پرواز بان ملصق میباشد باستثنای معدودی از پرندگان که دارای دو سریع میباشند و پرواز نمیکنند (شتر مرغ جزو این دسته است) . استخوانهای پرندگان معمولا مجوف و توخالی و دارای حفره های هوایی برای سبک کردن وزن آنها در موقع پرواز میباشد. گردن پرندگان دارای تعداد زیادی مهره است. بهمین مناسبت طول نسبه کافی دارد و ضمنا بخوبی باطراف قابل چرخش است. قلب پرندگان دارای چهار حفره است و شریان آئورت پس از خروج از بطن چپ بطرف راست بر گشته در امتداد بدن ادامه مییابد (بر عکس پستانداران) . غذای پرندگان در تیره های مختلف آنها فرق میکند: عده ای گوشتخوارند و عده ای علف خوار و عده ای دانه خوار و از دانه حبوبات تغذیه میکنند و عده ای هم بر حسب فصول مختلف غذایشان فرق میکند طیور.

واژه پیشنهادی

از پرندگان

شانه بسر، فاخته

کبوتر، اردک، بلدرچین، مرغابی، طوطی، شانه به سر، عقاب، قناری، بلبل، سینه زرد، زاغ، کلاغ، مرغ، خروس، خروس جنگلی، بوقلمون، کبک، درنا، ماهیخوار، کرکس، فنچ، سلیم، حواصیل، لک لک

طاووس

پلیکان اردک

کراجک(زاغی) . اسپریچو(پرستو) . چغوک (گنجشک )

سیپریسک (پرستو)، بوله پر (بلدرچین)

اسپریچو (پرستو) ، زِرین بال (فاخته)

مرغ خروس بوقلمون قرقاول دارکوب درنا لک‌لک حواصیل جغد پرستو قو مرغابی مرغ ماهیخوار کبک گنجشک بلبل تیهو بلدرچین سهره شاهین باز لاشخور هدهد عقاب....

پلیکان-آبچلیک-چکاوک - چلچه-قرقی-کاسکو

سهره

بوف

دال

هما-کاسکو-مینا-سارنگ-باسترک-یاکریم-مانورک -طوطی-قو-کلاغ-تیهو-شاهین

سسک

کرکس، بلبل ،طوطی، شاهین، عقاب

قرقاول

قوش

دارکوب شاهین بلبل گنجشک تیهو بلدرچین کبک مرغ ماهیخوار طوطی قو مرغابی لک‌لک حواصیل درنا پرستو مرغ عشق جغدسهره

جغد

دلیجه، دم جنبانک

صرد(ورکاک)، سینه سرخ، سیمرغ، پرستو، چلچله، ابابیل، فلامینگو، بوتیمار، بط، قرقاول، لاشخور، سار، مرغ ماهیخوار، قو، خفاش، دارکوب

هدهد، شاهین، چرخ ریسک

مینا

چرخ ریسک

گنجشک، سار، مرغ مگس خوار، کبک، شترمرغ، طاووس، مرغ عشق، غاز

قرقی، یاکریم

باز

قوش-دراج

سیسلالنگ، (دم جنبانک)، تِنِجگ (سسک)، سیسلالنگو، چغوت دُربونو (نوعی سسک)، زاغ بور، کِلاجَک (کلاغ زاغی) گوشتینو (جوجه پرندگان قبل از پر در آوردن)

ترلان


آشیانه پرندگان

لانه

فرهنگ معین

پرندگان

(پَ رَ دِ) (اِ.) جِ پرنده، رده بزرگی از شاخه ذی فقاران که خون گرمند و بدنشان دارای حرارت ثابتی است و اندام های جلو آن ها به علت پرواز در هوا به صورت بال درآمده و بدنشان نیز پوشیده از پر می باشد، طیور.

فارسی به عربی

معادل ابجد

از پرندگان

335

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری