معنی ازنا

ازنا
معادل ابجد

ازنا در معادل ابجد

ازنا
  • 59
حل جدول

ازنا در حل جدول

  • شهری در استان لرستان
لغت نامه دهخدا

ازنا در لغت نامه دهخدا

  • ازنا. [] (اِخ) محلی در 419 هزارگزی طهران، میان مأمون و دربند، و آنجا ایستگاه راه آهن است. توضیح بیشتر ...
  • ازنا. [اَ] (اِخ) رجوع به اَزْن (قلعه) شود.

واژه پیشنهادی

ازنا در واژه پیشنهادی

  • همسایه الیگودرز و دورود
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه