معنی ازمندی

ازمندی
معادل ابجد

ازمندی در معادل ابجد

ازمندی
  • 112
حل جدول

ازمندی در حل جدول

  • حرص. ولع. طمع، شح

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید