معنی ازدیاد

ازدیاد
معادل ابجد

ازدیاد در معادل ابجد

ازدیاد
 • 27
حل جدول

ازدیاد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ازدیاد در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اضافه، افزایش، افزودن، تزاید، تکثیر،

  (متضاد) کاهش، نقصان
فرهنگ معین

ازدیاد در فرهنگ معین

 • (مص م. ) زیاد کردن، افزودن، (مص ل. ) افزون شدن. [خوانش: (اِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ازدیاد در لغت نامه دهخدا

 • ازدیاد. [اِ] (ع مص) افزون کردن. (تاج المصادر بیهقی). زیاده کردن. فزایش. افزایش. افزودن. فزودن. || افزون شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب). زیاده شدن. (غیاث اللغات) (آنندراج).
  - ازدیاد ترشح، افزونی ترابیدن.
  - ازدیاد ترشح شیر، بسیاری ترابیدن شیر.
  - ازدیاد تنمیه، فزونی بالش و گوالش.
  - ازدیاد تنمیه ٔ بافته ٔ زنبوری، بیماری ای است در چشم.
  - ازدیاد تنمیه ٔ غده ٔوزی، بزرگ شدن پرستات.
  - ازدیاد خون حیض، کثرهالطمث. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ازدیاد در فرهنگ عمید

 • زیاد شدن، افزون شدن، افزونی، افزایش،
فارسی به انگلیسی

ازدیاد در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ازدیاد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • افزایش یافتن، زیاد شدن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید