معنی ازاده

ازاده
معادل ابجد

ازاده در معادل ابجد

ازاده
  • 18
حل جدول

ازاده در حل جدول

  • جوانمرد، وارسته
فارسی به عربی

ازاده در فارسی به عربی

  • بتسامح، تحرری، کاثولیکی، متسامح، نبیل
فارسی به آلمانی

ازاده در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید