معنی اریون

لغت نامه دهخدا

اریون

اریون. [اَ] (اِ) گوی در آسیا که آرد از آسیا در آن ریزد و گرد شود.

حل جدول

اریون

آماس حاد غده بناگوشی


"آرون سیچانور"، "آورام هرشکو" و "اریون روز" از آمریکا

برنده نوبل شیمی در سال 2004 میلادی


«آرون سیچانور»، «آورام هرشکو» و «اریون روز» از آمریکا

برنده نوبل شیمی در سال 2004 میلادی


آماس غده بناگوشی

اریون


ورم غده بنا گوشی

اریون


آماس حاد غده بناگوشی

اریون


برنده نوبل شیمی در سال 2004 میلادی

"آرون سیچانور"، "آورام هرشکو" و "اریون روز" از آمریکا

«آرون سیچانور»، «آورام هرشکو» و «اریون روز» از آمریکا

فرهنگ فارسی هوشیار

اریون

ورمم غده بناگوش

فارسی به ایتالیایی

اریون

orecchioni

گویش مازندرانی

گوش هب

اریون


گوش پپک

درد و ورمی که در گوش پیدا شود – اریون

انگلیسی به فارسی

parotitis

(طب) اریون

سوئدی به فارسی

parotit

اریون، التهاب غدد بناگوشی، گوشک،

معادل ابجد

اریون

267

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری