معنی ارگانیک

ارگانیک
معادل ابجد

ارگانیک در معادل ابجد

ارگانیک
  • 302
حل جدول

ارگانیک در حل جدول

فرهنگ معین

ارگانیک در فرهنگ معین

  • اندامی، عضوی، مربوط به اندام، آلی (شیمی). [خوانش: (اُ) [فر. ] (ص. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ارگانیک در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

ارگانیک در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید