معنی ارومیه

ارومیه
معادل ابجد

ارومیه در معادل ابجد

ارومیه
  • 262
حل جدول

ارومیه در حل جدول

  • دریاچه ای در شمال غربی ایران
  • مرکز استان آذربایجان غربی
لغت نامه دهخدا

ارومیه در لغت نامه دهخدا

  • ارومیه. [اُ می ی َ] (اِخ) ارمیه. ارومی. شهری بمغرب دریاچه ٔ ارومیه و نسبت بدان اُرمَوی باشد. رجوع به ارمیه شود: آزادخان. بعضی از بلاد آذربایجان هم در تحت تصرف آورده کوچ و متعلقان خود را بامتوسلان فتحعلی خان و شهبازخان در قلعه ٔ ارومیه که از قلاع مشهوره و در استحکام و متانت آن شهره ٔ آفاق است گذاشته قلعه ٔ مذکوره را محل سکنا مقرر. (مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه ص 157). و رجوع به فهرست آن کتاب شود. توضیح بیشتر ...
  • ارومیه. [اُ می ی َ] (اِخ) (دریاچه ٔ. ) دریاچه ای بمغرب آذربایجان. دریاچه ٔ ارومیه. چیچست. دریاچه ٔ شاهی. دریاچه ٔ تلا. نسبت بدان اُرموی است. رجوع به ارمیه (دریاچه ٔ. ) شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

ارومیه در فرهنگ فارسی آزاد

  • اُرومِیّه، شهری که بعداً رضائیه نام گرفت و حضرت اعلی در سفر دوّم به تبریز در مسیر چهریق به تبریز بشرحی که در تاریخ نبیل مندرج است مدتی در آن شهر توقف فرمودند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید