معنی اروم

اروم
معادل ابجد

اروم در معادل ابجد

اروم
 • 247
حل جدول

اروم در حل جدول

لغت نامه دهخدا

اروم در لغت نامه دهخدا

 • اروم. [اَ] (ع اِ) بن درخت. || بُن ِ سُرون. (منتهی الارب). بن شاخ. توضیح بیشتر ...
 • اروم. [اُ] (ع اِ) ج ِ اِرَم و اَرِم و اَرومه و اُرومه. || اروم رأس، طَرَفهای سر. || (اِخ) قبور عاد. توضیح بیشتر ...
 • اروم. [] (اِخ) موضعی بجنوب قاین.

 • اروم. [اَ / اُ] (اِخ) کوهی است بنی سُلیم را. مُضرس بن ربعی الاسدی گوید:
  قفا تعرفا بین الدحائل و البتر
  منازل کالخیلان أو کتب ِ السطرِ
  عَفتها السّمی ّ المدجِنات ُ و زعزعَت
  بهن ّ ریاح الصیف شهراً الی شهرِ
  فلما عَلا ذات الارُوم ظعائن ُ
  حسان ُ الحمول من عریش و من خدرِ.
  و در قول جمیل بعضی آنرا بضم همزه روایت کرده اند:
  لو ذقت ما أبقی أخاک برامه
  لعلمت أنک لاتلوم ُ ملیما
  و غداهَ ذی بقر أسِرﱡ صبابهً
  و غداه جاوزن الرکاب أرُوما. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

اروم در فرهنگ فارسی آزاد

 • اُرُوْم، ریشه های درخت، اصل ها (مفرد: اَروُمَه، اُروُمَه)، مجازاً: اصل و نَسَب ها،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید