معنی ارمیا

ارمیا
معادل ابجد

ارمیا در معادل ابجد

ارمیا
  • 252
حل جدول

ارمیا در حل جدول

  • از پیامبران باستانی
  • پیامبر زمان بخت النصر
لغت نامه دهخدا

ارمیا در لغت نامه دهخدا

  • ارمیا. [اَ / اِ / اُ] (اِخ) ارمیاء. نبی است. (منتهی الارب). نام یکی از پیغمبران بنی اسرائیل. (برهان). یرمیا. لفظ یرمیا یعنی یهوه بزیر می اندازد. وی پسر حلقیا و دومین از انبیای اعظم عهد عتیق بود که درزمان سلطنت یوشیا و یهویاقیم و صدقیا و هم در زمان اسیری صدقیا نبوت میکردند. مولد او عناتوث بن یامین و از سلسله ٔ ابی یاثار کاهن بود و قبل از تولد از جانب خدا به منصب نبوت سرافراز گشت (ارمیا 1: 1 و 5). و در هنگام شباب در سال 628 ق. توضیح بیشتر ...
  • ارمیا. [اِ] (اِخ) (سِفْرِ. ) نام کتابی است از توراه. (الفهرست چ مصر ص 34). ترتیب این کتاب در احکام نبوت های متنوعه و وعده های الهیه اش امری مشکل است، اما بقاعده ٔ طبیعی صحیح و کافی و بچهار قسم عام منقسم میشود که مشتمل بر نبوت هائی است که در زمان سلطنت یوشیا و یهویاقیم و صدقیا و جدلیا کرده شد. باب آخرین کتاب چنانکه معلوم است الحاقی است و احتمال میرود که تصنیف عزرا باشد. و با دوم پادشاهان 24:18- 20 و 25 چندان تفاوتی ندارد (ارمیا 15: 64) و نبوتهائی که راجع بمسیح میباشد در باب های 23: 1- 8 و 31: 31- 40 و 33: 14- 26 یافت میشود و در عهد جدید بدان اشاره رفته است. توضیح بیشتر ...
  • ارمیا. [اِ] (اِخ) (نیاحات. ) مرثیه ٔ منطوی است که ارمیا در زمان انهدام اورشلیم تصنیف کرد و مطالب ابواب آن چنین است: باب اول و دوم در بیان بلاهای محاصره ٔ اورشلیم. باب سوم اظهار تأسف و افسوس بر زحماتی که ارمیا خود متحمل شد. باب چهارم ملاحظه ٔ انهدام و خرابی شهر و هیکل و بدبختی حزقیا. باب پنجم دعائی است برای یهود در حالت اسیری و در اواخر باب، ارمیا از ظلم و ستمکاری ادومیان سخن میراند، زیرا که اورشلیم را در مصیبتش نگهبانی میکردند و ارمیا کلام خود را مبنی بر اینکه غضب خدای قادر قهار بر ایشان خواهد آمد ختم کند. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

ارمیا در نام های ایرانی

  • پسرانه، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
فرهنگ فارسی آزاد

ارمیا در فرهنگ فارسی آزاد

  • اِرْمیا، بعبری یعنی کسی که خداوند منصوبش میکند. وی از اعاظم انبیای بنی اسرائیل بود که حدود قرن ششم قبل از میلاد میزیست و از پیش به خراب شدن معبد و اورشلیم خبر میداد و بهمین جهت زندانی گردید. بعد از حمله بخت النصر و خرابی معبد آزاد شد و بمصر رفت. کتابش رساله ای از عهد عتیق است و بشاراتی بامر الهی نیز داده است،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید