معنی ارشا

ارشا
معادل ابجد

ارشا در معادل ابجد

ارشا
  • 502
حل جدول

ارشا در حل جدول

فرهنگ عمید

ارشا در فرهنگ عمید

نام های ایرانی

ارشا در نام های ایرانی

  • دخترانه، از نام های ایران باستان
فرهنگ فارسی هوشیار

ارشا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) رشوه دادن پول دادن یا هدیه دادن بکسی برای اجرای منظوری خاص. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه