معنی ارسباران

ارسباران
معادل ابجد

ارسباران در معادل ابجد

ارسباران
  • 515
حل جدول

ارسباران در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ارسباران در لغت نامه دهخدا

  • ارسباران. [اَ رَس ْ] (اِخ) نام جدید بخشی است در شمال آذربایجان، استان سیم که شاخه های رود ارس از آن جاری شده به ارس میریزند و آنرا پیشتر قراجه داغ میگفتند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید