معنی ارزاق

ارزاق
معادل ابجد

ارزاق در معادل ابجد

ارزاق
  • 309
حل جدول

ارزاق در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ارزاق در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آذوقه، توشه، خواربار، خوراکی، سوروسات
فرهنگ معین

ارزاق در فرهنگ معین

  • (اَ) [ع.] (اِ.) جِ رزق، روزی ها، خواروبار.
لغت نامه دهخدا

ارزاق در لغت نامه دهخدا

  • ارزاق. [اَ] (ع اِ) ج ِ رِزق. روزیها.
    - ارزاق الجند، روزی لشکر. (مهذب الاسماء). رزق و مرسوم لشکر. (منتهی الأرب). جیره. اجری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ارزاق در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ارزاق در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

ارزاق در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

ارزاق در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ارزاق در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

ارزاق در فرهنگ فارسی آزاد

  • اَرْزاق، رِزق ها و روزی ها،
واژه پیشنهادی

ارزاق در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید