معنی ارجال

ارجال
معادل ابجد

ارجال در معادل ابجد

ارجال
  • 235
حل جدول

ارجال در حل جدول

  • پیاده کردن، مهلت دادن
لغت نامه دهخدا

ارجال در لغت نامه دهخدا

  • ارجال. [اِ] (ع مص) پیاده کردن. (تاج المصادر بیهقی). پیاده گردانیدن. || فروگذاشتن. || ناقه را با بچه گذاشتن. (منتهی الارب). فروگذاشتن اشتربچه با مادر. (تاج المصادر بیهقی). || مهلت دادن. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
  • ارجال. [اَ] (ع ص، اِ) ج ِ رَجُل و رَجَل و رَجِل و رِجْل.

فرهنگ فارسی هوشیار

ارجال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ فروگذاشتن، مولش دادن (مولش مهلت)، پیاده گردانیدن فرودکشیدن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید