معنی ارتشی

ارتشی
معادل ابجد

ارتشی در معادل ابجد

ارتشی
  • 911
حل جدول

ارتشی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ارتشی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • سپاهی، سرباز، لشکری، نظامی
فرهنگ معین

ارتشی در فرهنگ معین

  • منسوب و مربوط به ارتش، آن که در ارتش کار می کند، به رنگ لباس های نظامی، خاکی. [خوانش: (اَ تِ) (ص نسب. )]. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ارتشی در فارسی به انگلیسی

  • Martial, Martially, Military, Serviceman
فارسی به عربی

ارتشی در فارسی به عربی

فارسی به ایتالیایی

ارتشی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ارتشی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه