معنی اربیان

اربیان
معادل ابجد

اربیان در معادل ابجد

اربیان
  • 264
حل جدول

اربیان در حل جدول

فرهنگ معین

اربیان در فرهنگ معین

  • میگو، بابونه سگ. [خوانش: (اَ یا اُ) [ع.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

اربیان در لغت نامه دهخدا

  • اربیان. [اِ] (ع اِ) حیوانیست بحری. (مفاتیح). نوعی ماهی است که بهندی جهینکا خوانند. ملخ دریائی. (بحر الجواهر). ملخ آبی و آنرا بهندی جهینکه خوانند. (منتهی الارب). آنرا میک نیز خوانند و به تازی جرادالبحر وبهندی جهنکه گویند. (جهانگیری). عرب جرادالبحر و شیرازیان میگو بفتح میم خوانند و نمک سود خشک آنرا خورند و با برنج و روغن نیز پزند. (آنندراج). نوع من السمک و یسمی الروبیان، کذا نقلوه فلاوجه لتغلیطه. (تذکره ٔ ضریر انطاکی). توضیح بیشتر ...
  • اربیان. [اُ] (اِ) بواسیر بینی.

فرهنگ فارسی هوشیار

اربیان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • از جانوران ملخ دریایی میگو از گیاهان: بابونه ی سگ (اسم) میگو، بابونه سگ. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید